Sprawdź status przesyłki:
787 676 676
biuro@smskurier.pl
  • Polski
  • Українська (Україна)

UPS

 
Paczka standardowa:  

Maksymalna długość 122 cm, drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm.

Paczka standardowa musi spełniać założenie:

najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość) nie przekracza 330 cm 

Waga rzeczywista max 30 kg.

Paczka niestandardowa:  

Wszystkie przesyłki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym, z wystającymi elementami, a także składające się z kilku odrębnych części, połączonych w jedną, nieregularną całość.
Dodatkowo w przypadku przesyłek UPS jako element niestandardowy traktowane są również wszystkie przesyłki o wadze powyżej 32 kg, pakowane w folię stretch, a także te, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm. Maksymalne wymiary dla paczki niestandardowej to: długość + obwód <= 330 cm.
Przy UPS AP należy uwzględnić maksymalne wymiary i wagę dla tej usługi.
 
Elementem niestandardowym jest również tzw.“duża paczka”. To przesyłka UPS, gdzie suma długości oraz obwodu (2 x szerokość) + 2 x wysokość) mieści się w przedziale 300 cm - 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.
 
Ustalenie wagi paczki: W przypadku większych wymiarów niż waga rzeczywista do wyceny brany jest pod uwagę gabaryt przesyłki.
 
Waga gabarytowa wyliczana jest ze wzoru: 
 
szerokość (a) x długość (b) x wysokość (c) / 5000
 
Ubezpieczenie podstawowe: 300 zł
 
 
Infolinia: +48 22 489 48 77