Sprawdź status przesyłki:
787 676 676
biuro@smskurier.pl
  • Polski
  • Українська (Україна)

FEDEX

 
Paczka standardowa:  
Najdłuższy bok nie dłuższy niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie przekracza 70 cm. Suma dwóch najdłuższych boków jest mniejsza niż 180 cm.
Waga rzeczywista max 31,5 kg.

Paczka niestandardowa:

Przesyłka, której najdłuższy bok mieści się w przedziale 150-200 cm, przy czym suma wymiarów (A+B+C) nie może przekroczyć 300 cm. Dotyczy to również elementów, których wymiary przekraczają 120 x 50 x 50 cm lub o kształcie kulistym, cylindrycznym oraz owalnym, jak i elementów nieregularnych z wystającymi elementami. Dodatkowo wszystkie przesyłki opatrzone etykietami ostrzegawczymi (Uwaga szkło itd) oraz przesyłki o wadze rzeczywistej lub wymiarowej większej niż 35 kg, a także palety o wymiarach innych niż EURO lub z wystającym towarem.  Możliwe jest wysłanie również paczki dłużycowej - elementu o długości powyżej 200 cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80 cm oraz o wadze rzeczywistej lub gabarytowej do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość dłużycy to 300 cm.
 
Wyjątek stanowią opony zapakowane zgodnie z wytycznymi Fedex. Poradnik pakowania opon FedEx.
 
Ustalenie wagi paczki: W przypadku większych wymiarów niż waga rzeczywista do wyceny brany jest pod uwagę gabaryt przesyłki.
 
Waga gabarytowa wyliczana jest ze wzoru: 
 
szerokość (a) x długość (b) x wysokość (c) / 6000
 
Ubezpieczenie podstawowe: 5000 zł
 
 
Infolinia: +48 22 211 80 00