Sprawdź status przesyłki:
Grunwaldzka 13, 37-700 Przemyśl
787 676 676
biuro@smskurier.pl
  • Polski
  • Українська (Україна)

UPS

 
Paczka standardowa:  

Maksymalna długość 122 cm, drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm.

Paczka standardowa musi spełniać założenie:

najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość) nie przekracza 330 cm 

Waga rzeczywista max 30 kg.

Paczka niestandardowa:  

Maksymalna długość paczki krajowej i zagranicznej 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.

Waga rzeczywista max 70 kg.

Ustalenie wagi paczki: W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.
 
Waga gabarytowa wyliczana jest ze wzoru: 
 
szerokość (a) x długość (b) x wysokość (c) / 5000
 
Ubezpieczenie podstawowe: 300 zł
 
 
Infolinia: +48 22 489 48 77