Sprawdź status przesyłki:
Grunwaldzka 13, 37-700 Przemyśl
787 676 676
biuro@smskurier.pl
  • Polski
  • Українська (Україна)

FEDEX

 
Paczka standardowa:  
Najdłuższy bok nie dłuższy niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie przekracza 70 cm. Suma dwóch najdłuższych boków jest mniejsza niż 180 cm.
Waga rzeczywista max 31,5 kg.

Paczka niestandardowa:

Paczka realizowana w ramach usług kurierskich w serwisie krajowym, której jeden z wymiarów przekracza 175 cm (max do 250 cm). Suma wymiarów nie przekracza 300 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.

Wagarzeczywista max 50 kg.

Ustalenie wagi paczki: W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.
 
Waga gabarytowa wyliczana jest ze wzoru: 
 
szerokość (a) x długość (b) x wysokość (c) / 6000
 
Ubezpieczenie podstawowe: 5000 zł
 
 
Infolinia: +48 22 211 80 00