Sprawdź status przesyłki:
Grunwaldzka 13, 37-700 Przemyśl
787 676 676
biuro@smskurier.pl
  • Polski
  • Українська (Україна)

DPD

 
Paczka standardowa:  
Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu. Wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 175 cm, a suma wymiarów nie może przekraczać 300 cm.  
Waga rzeczywista max 31,5 kg.
 
Paczka niestandardowa:  
Paczka realizowana w ramach usług kurierskich w serwisie krajowym, której jeden z wymiarów przekracza 175 cm (max do 250 cm). Suma wymiarów nie przekracza 300 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.
 
Ustalenie wagi paczki: W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.
 
Waga gabarytowa wyliczana jest ze wzoru: 
 
szerokość (a) x długość (b) x wysokość (c) / 6000
 
Paczka międzynarodowa:
Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok), suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm). Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.
Waga rzeczywista max 31,5 kg
 
Ubezpieczenie podstawowe: paczka krajowa 1000 zł , paczka międzynarodowa 3000 zł
 
 
Infolinia: +48 22 577 55 55